32.jpg

Hederlig ros og hederlig omtale

 

 


§1

Hederlig omtale tildeles de medlemmer som har utmerket seg særlig, men ikke har vært lenge nok i korpset til å få orden. Hederlig ros får de yngste jægre som har gjort seg flid.

 

§2

Utdeling av hederlig omtale og ros bestemmes av løytnantene og tamburmajoren. I tvilstilfelle avgjør rådet det med simpelt flertall. Fratakelse av utmerkelse kan ikke skje, med mindre 2/3 av rådet er for fratakelse.

 

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg