Rådet 1984

Raadet1984
Chef: Dogan Suyolcubasi
1. kompanisjef: Rolf Espeland
2. kompanisjef: Ola Hiis Bergh jr.
Fanebærer: Keilon Hiis Bergh jr.
2. løytnant: Lasse Urheim
4. løytnant: Harald Moe
Adjutant: Fredrik Hiis Bergh
Tamburmajor: Tor Henning Knudsen
1. faneoffiser: Lars Erik Hamre
2. faneoffiser: Eivind Bøe
3. faneoffiser: Geir Huus
1-1: Arve Espeland
1-3: Asle Sjøsæther
1-2: Glenn Uthaug
1-4: Kjetil Huus
1. slager: Roald Kvalvaag
2-1: Fredrik Blaauw
2-3: Martin Graff Nielsen
2-2: Trond Albert Skjelbred
2-4: Per Christian Hauge
2. slager: Ole Petter Hasselgren

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg