Rådet 1985

Raadet1985
Chef: Rolf Espeland
1. kompanisjef: Ola Hiis Bergh jr.
2. kompanisjef: Lasse Urheim
Fanebærer: Keilon Hiis Bergh jr.
2. løytnant: Harald Moe
4.løytnant: Eivind Bøe
Adjutant: Fredrik Hiis Bergh
Tamburmajor: Roald Kvalvaag
1. faneoffiser: Arve Espeland
2. faneoffiser: Asle Sjøsæther
3. faneoffiser: Glenn Uthaug
1-1: Kjetil Huus
1-3: Trond Albert Skjelbred
1-2: Fredrik Blaauw
1-4: Martin Graff Nielsen
1. slager: Kurt Wik
2-1: Tormod Bøe
2-3: Frank Christian Clausen
2-2: Arild Breivik
2-4: Erik Solhaug
2. slager: Christian Eeg Nielsen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg