Rådet 1986

Raadet1986
Chef: Ola Hiis Bergh jr.
1. kompanisjef: Lasse Urheim
2. kompanisjef: Fredrik Hiis Bergh
Fanebærer: Tor Henning Knudsen
2. løytnant: Trond Albert Skjelbred
4. løytnant: Tormod Bøe
Adjutant: Arve Espeland
Tamburmajor: Kurt Wik
1. faneoffiser: Kjetil Huus
2. faneoffiser: Fredrik Blaauw
3. faneoffiser: Frank Christian Clausen
1-1: Arild Breivik
1-3: Karl Jakob Skarstein
1-2: Hans Marius Solevåg
1-4: Erik Thomas Solhaug
1. slager: Christian Eeg Nielsen
2-1: Ole Eirik Steffensen
2-3: Tom Løvik Thomassen
2-2: Ketil Kvernrød
2-4: Leif Andre Aarlie
2. slager: Tor Chr. Nitter Steen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg