Rådet 1988

Raadet1988
Chef: Fredrik Hiis Bergh
1. kompanisjef: Fredrik Blaauw
2. kompanisjef: Arve Espeland
Fanebærer: Frank Christian Clausen
2. løytnant: Karl Jakob Skarstein
2. løytnant: (Arild Breivik til mars 88)
4. løytnant: Thomas Nesmoen
Adjutant: Leif Andre Aarlie
Tamburmajor: Christian Eeg Nielsen
1. faneoffiser: Ole Eirik Steffensen
2. faneoffiser: Svein Michael Olsen
3. faneoffiser: Victor Andre Steen
1-1: Berent Andreas Barth
1-3: Kenneth Loftaas
1-2: Kenneth Soltvedt
1-4: Christian Ohnstad
1. slager: Rolf Gunnar Wik
2-1: Ole Petter Jacobsen
2-3: Finn Greve Isdahl jr.
2-2: Jørn Klinge
2-4: Lars Fredrik Jørgensen
2. slager: Helge Hansen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg