Rådet 1989

Raadet1989
Chef: Fredrik Blaauw
1. kompanisjef: Frank Christian Clausen
2. kompanisjef: Thomas Nesmoen
Fanebærer: Berent Andreas Barth
2. løytnant: Karl Jakob Skarstein
4. løytnant: Victor Andre Steen
Adjutant: Kenneth Soltvedt
Tamburmajor: Jan Inge Wik
1. faneoffiser: Leif Andre Aarlie
2. faneoffiser: Kenneth Loftaas
3. faneoffiser: Christian Ohnstad
1-1: Lars Fredrik Jørgensen
1-3: Jørn Klinge
1-2: Finn Greve Isdahl jr.
1-4: Johannes Wiik
1. slager: Vidar Askeland
2-1: Espen Osvold Monsen
2-3: Kjetil Landsvik
2-2: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
2-4: Gunnar Christian Jansen
2. slager: Dag Løvik Thomassen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg