Rådet 1990

Raadet1990
Chef: Karl Jakob Skarstein
1. kompanisjef: Kenneth Soltvedt
2. kompanisjef: Victor Andre Steen
Fanebærer: Berent Andreas Barth
2. løytnant: Christian Ohnstad
4. løytnant: Jørn Klinge
Adjutant: Johannes Wiik
Tamburmajor: Jan Inge Wik
1. faneoffiser: Rolf Gunnar Wik
2. faneoffiser: Lars Fredrik Jørgesen
3. faneoffiser: Finn Greve Isdahl jr.
1-1: Espen Osvold Monsen
1-3: Kjetil Landsvik
1-2: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
1-4: Gunnar Christian Jansen
1. slager: Dag Løvik Thomassen
2-1: Audun Grindheim
2-3: Joachim Deisz
2-2: Espen Espeseth Clausen
2-4: Jan Vidar Steen
2. slager: Tor Egil Berntsen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg