Rådet 1991

Raadet1991
Chef: Kenneth Soltvedt
1. kompanisjef: Berent Andreas Barth
2. kompanisjef: Jørn Klinge
Fanebærer: Johannes Wiik
2. løytnant: Finn Greve Isdahl jr.
4. løytnant: Gunnar Christian Jansen
Adjutant: Kjetil Landsvik
Tamburmajor: Jan Inge Wik
1. faneoffiser: Espen Osvold Monsen
2. faneoffiser: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
3. faneoffiser: Audun Grindheim
1-1: Joachim Deisz
1-3: Espen Espeseth Clausen
1-2: Jan Vidar Steen
1-4: Bjørn-Tore Binner
1. slager: Tor Egil Berntsen
2-1: Thomas Rasmussen
2-3: Otto Loenecchen Skogen
2-2: Kay-Arne Aarlie
2-4: Ronny Kvalvågnes
2. slager: Pål Jacobsen
2. slager: (Robert Leistad fra 28/5-91)

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg