Rådet 1992

Raadet1992
Chef: Jørn Klinge
1. kompanisjef: Finn Greve Isdahl jr.
2. kompanisjef: Gunnar Christian Jansen
Fanebærer: Kjetil Landsvik
2. løytnant: Audun Grindheim
4. løytnant: Joachim Deisz
Adjutant: Espen Espeseth Clausen
Tamburmajor: Kim Aaberg
Tamburmajor: (Tor Egil Berntsen til april 92)
1. faneoffiser: Espen Osvold Monsen
2. faneoffiser: Jan Vidar Steen
3. faneoffiser: Thomas Rasmussen
1-1: Kay-Arne Aarlie
1-3: Ronny Kvalvågnes
1-2: Otto Loenechen Skogen
1-4: Hogne Skistad Nordvik
1. slager: Ståle Pettersen
2-1: Ulf Hiis Bergh
2-3: Tormod Klinge
2-2: Chris Henrik Eriksen
2-4: Thomas Osvold Monsen
2. slager: Morten Myking

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg