Rådet 1993

Raadet1993
Chef: Finn Greve Isdahl jr.
1. kompanisjef: Gunnar Christian Jansen
2. kompanisjef: Audun Grindheim
Fanebærer: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
2. løytnant: Kjetil Landsvik
4. løytnant: Joachim Deisz
Adjutant: Ronny Kvalvågnes
Tamburmajor: Ståle Pettersen
1. faneoffiser: Kay-Arne Aarlie
2. faneoffiser: Otto Loenechen Skogen
3. faneoffiser: Hogne Skistad Nordvik
1-1: Ulf Hiis Bergh
1-3: Chris Henrik Eriksen
1-2: Tormod Klinge
1-4: Thomas Osvold Monsen
1. slager: Morten Myking
2-1: Christian Skjelbred
2-3: Christopher Namtvedt
2-2: John Erik Soltvedt
2-4: Arnfinn Jarl Seim
2. slager: Jarle Johnstad

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg