Rådet 1995

Raadet1995
Chef: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
1. kompanisjef: Ulf Hiis Bergh
2. kompanisjef: Christopher Namtvedt
Fanebærer: Arnfinn Jarl Seim
2. løytnant: Thomas Osvold Monsen
4. løytnant: Chris Henrik Eriksen
Adjutant: Tormod Klinge
Tamburmajor: Harald Harung
1. faneoffiser: Tom Frantzen
2. faneoffiser: Ole-Johan Govertsen
3. faneoffiser: Terje Fjeldsbø
1-1: Knut Andreas Hagelien
1-3: Torgeir Seim
1-2: Gunnar Hjertaas
1-4: Edwin Kyrre Lillestøl
1. slager: Petter Andre Pettersen
2-1: Ørjan Espeseth Clausen
2-3: Thomas Eriksen
2-2: Pål Stian Dale
2-4: Christopher Røssevold
2. slager: Kristoffer Rognevik

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg