Rådet 1996

Raadet1996
Chef: Ulf Hiis Bergh
1. kompanisjef: Arnfinn J. Seim
2. kompanisjef: Thomas Osvold Monsen
Fanebærer: Tormod Klinge
2. løytnant: Gunnar Hjertaas
4. løytnant: Torgeir Seim
Adjutant: Ørjan Espeseth Clausen
Tamburmajor: Petter Andre Pettersen
1. faneoffiser: Harald Harung
2. faneoffiser: Terje Fjeldsbø
3. faneoffiser: Per Fredrik Haldorsen
Reserveoffiser: Edwin Kyrre Lillestøl
1-1: Christopher Røssevold
1-3: Thomas Eriksen
1-2: Chris Tore Grinde
1-4: Jan Gjennestad
1. slager: Stig Kalleklev
2-1: Andreas Ørevik
2-3: Kyrre Kjølner Andersen
2-2: Alexander Røssevold
2-4: Johan Irminger Seim
2. slager: Kristoffer Beer Urheim

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg