Rådet 1997

Raadet1997
Chef: Arnfinn Jarl Seim
Chef: (Tormod Klinge til 19/1-97)
1. kompanisjef: Thomas Osvold Monsen
2. kompanisjef: Gunnar Hjertaas
Fanebærer: Terje Fjeldsbø
2. løytnant: Ørjan Espeseth Clausen
4. løytnant: Knut Andreas Hagelien
Adjutant: Kristoffer Beer Urheim
Tamburmajor: Stig Kalleklev
1. faneoffiser: Petter Andre Pettersen
2. faneoffiser: Torgeir Seim
3. faneoffiser: Thomas Eriksen
Reserveoffiser: Christopher Røssevold
1-1: Jan Gjennestad
1-3: Chris Tore Grinde
1-2: Alexander Røssevold
1-4: Johan Irminger Seim
1. slager: Chris Fredrik Hombrado
2-1: Erik Andreas Aarheim
2-3: Alf Petter Myking
2-2: Erik Mellingen
2-4: Ole Thomas Hægland
2. slager: Per Fredrik Haldorsen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg