Rådet 2000

Raadet2000
Chef: Kristoffer Beer Urheim
1. kompanisjef: Erik Mellingen
2. kompanisjef: Chris Tore Grinde
Fanebærer: Sverre Tandstad Knutsen
2. løytnant: Tor-Christian Aase Johannessen
4. løytnant: Erik Greve Isdahl
Adjutant: Henrik Justus Wilhelmsen
Tamburmajor: Kenneth Faye Syversen
1. faneoffiser: Erik Andreas Aarheim
2. faneoffiser: Didrick Namtvedt
3. faneoffiser: Hans-Henrik Stensaker
1-1: Endre Karlsen
1-3: Andreas Hjorth Røen
1-2: Benjamin Mortensen
1-4: Jan Hiis Bergh
1. slager: Ole Losnedal
2-1: Ole Henning Rokne
2-3: Olav Gjerstad
2-2: Stian Hiis Bergh
2-4: Andreas Greve Isdahl
2. slager: Rami Knudsen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg