Rådet 2002

Raadet2002
Chef: Chris Tore Grinde
1. kompanisjef: Ole Losnedal
2. kompanisjef: Henrik Justus Wilhelmsen
Fanebærer: Stian Halland
2. løytnant: Stian Hiis Bergh
4. løytnant: Andreas Greve Isdahl
Adjutant: Olav Gjerstad
Tamburmajor: Kenneth Faye Syversen
1. faneoffiser: Endre Karlsen
2. faneoffiser: Andreas Hjorth Røen
3. faneoffiser: Rami Knudsen
4. faneoffiser: Thomas Krokli
(5. faneoffiser: Cato Johannesen til høst 01)
1-1: Lars Erik Thorsen
1-3: Ole Christoffer Thorsen
1-2: Jan Ove Knutsen
1-4: Preben Mortensen
1. slager: Kenneth Eriksen Eide
2-1: Arne Bjånes
2-3: Baard Roald Monsen
2-2: Tom Hiis Bergh
2-4: Alexander Ingebrigtsen
2. slager: Ørjan Andersen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg