Rådet 2003

Raadet2003
Chef: Henrik Justus Wilhelmsen
1. kompanisjef: Ole Losnedal
2. kompanisjef: Stian Hiis Bergh
Fanebærer: Stian Halland
2. løytnant: Olav Gjerstad
4. løytnant: Ole Christoffer Thorsen
Adjutant: Kenneth Faye Syversen
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide
1. faneoffiser: Andreas Hjorth Røen
2. faneoffiser: Lars Erik Thorsen
3. faneoffiser: Benjamin Mortensen
4. faneoffiser: Thomas Anthony Goodwin
1-1: Preben Mortensen
1-3: Jan Ove Knutsen
1-2: Baard Roald Monsen
1-4: Tom Hiis Bergh
1. slager: Fredrik Herland
2-1: Alexander Ingebrigtsen
2-3: Sebastian Schjeldsøe
2-2: Marius Larsen Vabø
2-4: Espen Mellingen
2. slager: Mats Grønli

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg