Rådet 2004

Raadet2004
Chef: Ole Losnedal
1. kompanisjef: Kenneth Faye Syversen
2. kompanisjef: Stian Hiis Bergh
Fanebærer: Stian Halland
2. løytnant: Ole Chistoffer Thorsen
4. løytnant: Andreas Greve Isdahl
Adjutant: Olav Gjerstad
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide
1. faneoffiser: Lars Erik Thorsen
2. faneoffiser: Thomas Anthony Goodwin
3. faneoffiser: Benjamin Mortensen
4. faneoffiser: Preben Mortensen
5. faneoffiser: Alexander Ingebrigtsen
1-1: Baard Roald Monsen
1-3: Tom Hiis Bergh
1-2: Marius Larsen Vabø
1-4: Espen Mellingen
1. slager: Fredrik Herland
2-1: Erik Aleksander Foss
2-3: Fabian Grimelund
2-2: Bjørn Olav Rainer
2-4: Anders Vikan Sæbø
2. slager: Rami Knudsen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg