Rådet 2005

Raadet2005
Chef: Stian Hiis Bergh
1. kompanisjef: Kenneth Faye Syversen
2. kompanisjef: Preben Mortensen
Fanebærer: Fabian Grimelund
2. løytnant: Fredrik Herland
4. løytnant: Alexander Ingebrigtsen
Adjutant: Tom Hiis Bergh
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide
1. faneoffiser: Baard Roald Monsen
2. faneoffiser: Erik Aleksander Foss
3. faneoffiser: Anders Vikan Sæbø
4. faneoffiser: Sebastian Schjeldsøe
1-1: Espen Mellingen
1-3: Ikke besatt
(Marius Larsen Vabø til mars 05)
1-2: Ole Fredrik Lynum jr.
1-4: Harald Victor Schønning
1. slager: Erlend Aarsand
2-1: Lars Guterud
2-3: Sjur Lorentzen
2-2: Sebastian Knappen
2-4: Henrik Høvik
2. slager: Nicolay Myking

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg