Rådet 2006

Raadet2006
Chef: Kenneth Faye Syversen
1. kompanisjef: Preben Mortensen
2. kompanisjef: Fredrik Herland
Fanebærer: Fabian Grimelund
2. løytnant: Tom Hiis Bergh
4. løytnant: Baard Roald Monsen
Adjutant: Harald Victor Schønning
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide
1. faneoffiser: Erik Aleksander Foss
2. faneoffiser: Alexander Ingebrigtsen
3. faneoffiser: Anders Vikan Sæbø
4. faneoffiser: Sebastian Schjeldsøe
5. faneoffiser: Espen Mellingen
1-1: Ole Fredrik Lynum jr.
1-3: Sebastian Knappen
1-2: Sjur Lorentzen
1-4: Henrik Høvik
1. slager: Erlend Aarsand
2-1: Truls Hiis Bergh
2-3: Adrian Schønning
2-2: Preben Landsvik
2-4: Christian Eeg Nielsen jr.
2. slager: Nicolay Myking

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg