Rådet 2009

Raadet2009.jpg
Chef: Tom Hiis Bergh
1. kompanisjef: Mats Tertnes
2. kompanisjef: Sjur Lorentzen
Fanebærer: Henrik Lange Høvik
2. løytnant: Eirik Bakke
4. løytnant: Joachim Eeg Nielsen
Adjutant: Preben Landsvik
Tamburmajor: Eirik Berge
1. faneoffiser: Joakim Nilsen
2. faneoffiser: Truls Hiis Bergh
3. faneoffiser: Lars Guterud
4. faneoffiser: Sebastian Brakstad
5. faneoffiser: Ole Skram Guterud
1-1: Arne Andre Tveiten
1-3: Andreas Viken
1-2: Per-Øyvind Fondevik
1-4: Joachim Eeg Nielsen
1. slager: Alexander Olsen
Musikktropp: Olav Halvorsen (ikke til stede)

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg