Rådet 2010

Raadet2010
Chef: Mats Tertnes
1. kompanisjef: Joachim Eeg Nielsen
2. kompanisjef: Henrik Lange Høvik
Fanebærer: Sjur Lorentzen
2. løytnant: Preben Landsvik
4. løytnant: Sebastian Erlingsen Brakstad
Adjutant: Arne Andre Tveiten
Tamburmajor: Eirik Berge
1. faneoffiser: Ole Skram Guterud
2. faneoffiser: Alexander Olsen
3. faneoffiser: Andreas Lambak Viken
4. faneoffiser: Per-Øyvind Fondevik
1-1: Jørgen Hjelvik Matthisen
1-3: Ole Asbjørn Nilssen
1-2: Joakim Kvalvåg
1-4: Tommy Knudsen Krossvoll
1. slager: Gøran Rasmussen
Musikktropp: Lars Morten Bruarøy

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg