Rådet 2011

Raadet2011.jpg
Chef: Henrik Lange Høvik
1. kompanisjef:Joachim Eeg Nielsen
2. kompanisjef: Preben Landsvik
Fanebærer: Ole Skram Guterud
2. løytnant: Arne Andre Tveiten
4. løytnant: Tommy Krossvoll
Adjutant: Jørgen Mathiesen
Tamburmajor: Gøran Rasmussen
1. faneoffiser: Sebastian Brakstad (ikke til stede)
2. faneoffiser: Ola Hiis Bergh
3. faneoffiser: Petter Hiis Bergh (ikke til stede)
4. faneoffiser: Ole Asbjørn Nilssen
5. faneoffiser: Joakim Dypvik Kvalvåg
1-1: Marius Landsvik
1-3: Sander Lokøen Stormoen (ikke til stede)
1-2: Erik Drager
1-4: Carl Henrik Moberg Saudan
1. slager: Aslan Kamalkhani
Musikktropp: Lars Morten Bruarøy

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg