Rådet 2013

Innskanning 5
Chef: Arne André Tveiten
1. kompanisjef: Tommy Krossvoll
2. kompanisjef: Lars Morten Burary
Fanebærer: Ole Asbjørn Nilssen
2. løytnant: Johan Fredrik Thorsen
4. løytnant: Ole Petter Juvik Urheim
Adjutant: Narve Nilssen
Tamburmajor: Aslan Kamalkhani
1. faneoffiser: Erik Drager
2. faneoffiser: André Wik
3. faneoffiser: Jørgen Matthiesen
4. faneoffiser: Sander Stormoen
1i1: Carl Henrik Moberg Saudan
1i3: Georg Antonissen
1i2: Henry Grindheim Hogstad
1i4: Simen Hiis Bergh
1. slager: Gøran Rasmussen
Musikktropp: Lorentz Hiis Bergh

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg