Rådet 2014

Innskanning 2
Chef: Preben Landsvik
1. Kompanisjef: Lars Morten Bruarøy
2. Kompanisjef: Johan Fredrik Thorsen
Fanebærer: Erik Drager
2. Løytnant: Ole Petter Juvik Urheim
4. Løytnant: Narve Nilssen
Adjutant: Carl Henrik Moberg Saudan
Tamburmajor: Aslan Kamalkhani
1. Faneoffiser: André Wik
2. Faneoffiser: Jørgen Matthiesen
3. Faneoffiser: Sander Stormoen
4. Faneoffiser: Henry Grindheim Hogstad
5. Faneoffiser: Georg Skogen Antonissen
1/1: Harald Harung
1/3: Johan Eeg Nielsen
1/2: Håkon Furnes Havre
1/4: Benjamin Landsvik
1. Slager: Jan Øyvind Myklebust
Musikktropp: Lorentz Hiis Bergh

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg