S.U.K- Sangen

Mel.: Sandviksmarsjens trio.

Komp.: Håkon Brekke

 

 

Hør trompetsignaler klinge

SANDVIKSGUTTER I ”GIV AKT”!

Vi musikken frem vil bringe,

og om korpset vårt stå vakt.

Stadig fremad vil vi vinne,

for de nye mål å nå,

og I glans vår sak skal skinne.

 

”FREMAD” skal vårt motto være –

føres frem i frisk musikk.

Kameratskap godt skal bære

tradisjonen som vi fikk.

Hver og en sitt løft må gjøre

og om korpset samlet stå.

Fortsatt ferm vi vil det føre!

Leve S. U. K

 

 

                        Petro Erichsen 

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg