"Stolte mødre til Dræggens Buekorps"

Ønsker du å se bilder av buekorpset vårt, og kanskje noen filmer, kan du besøke Facebook-siden som er drevet av foreldre til gutter i buekorpset. Trykk over hvor det står "Stolte mødre til Dræggens Buekorps".

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg