Billeder fra Dræggen

Vi har tidligere hatt problemer med at dræggebladene ikke ville åpnes på nettsiden, og vi har derfor valgt å referere til en Dropbox-mappe hvor du kan finne "Billeder fra Dræggen".

TRYKK HER FOR Å SE "BILLEDER FRA DRÆGGEN".

Utgivelse av blad

Nr 1 – første uke i mars (Før første eksersisdag)
Nr 2 – Uken før Landturen
Nr 3 – Uken før valget
Nr 4 – Julenummer

Priser

1 side kr 5 000,-

½ side kr 2 500,-

¼ side kr 1 200,-

Visittkort kr 600,-

Frister

Trykk = Materiellfrist + 1 uke
Utsendelse = Trykk + 5 dager

passbilderrdet copyright letfoto 7

Fanebærer Kevin Costa Dolvik Tlf.: 486 62 612 E-post: Sjekk ut Facebook profil

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg