Medlemskontingent

Medlemskontingenten er ment å dekke hederstegn, diverse dager hvor det blir servert mat og drikke. Dette er de dagene hvor dere får boller, brus, is, pølser og i tillegg for eksempel besøk på Burger King.

Betaling av kontingent er nødvendig bl.a. for å kunne motta hederstegn på landturen, for å kunne stille til valg neste sesong og for å kunne motta vervepremier ved sesongens slutt.

Fra 2015 har Rådet bestemt at nybegynnere betaler ikke kontigent for sin første sesong.

 

Priser:

Jægre, slagere og under offiserer  kr 500,-

Rådsmedlemmer kr 650,-

 

Innbetales til korpsets konto:

5201.05.17354

 

Husk å merke tydelig med navn og pelotong!

For spørsmål og informasjon om kontingent og betaling, kontakt vår økonomiansvarlig.