Rådet 2015

Rd 2015
Chef: Aslan Kamalkhani
1. Kompanisjef: Lars Morten Bruarøy
2. Kompanisjef: Johan Fredrik Thorsen
Fanebærer: Erik Drager
2. Løytnant: Ole Petter Juvik Urheim
4. Løytnant: Narve Nilssen
Adjutant: Carl Henrik Moberg Saudan
Tamburmajor: Jan Øyvind Myklebust
1. Faneoffiser: Sander Stormoen
2. Faneoffiser: Henry Grindheim Hogstad
3. Faneoffiser: Phillip Kvamme
4. Faneoffiser: Georg Antonissen
5. Faneoffiser: Harald Harung
1/1: Håkon Furnes Havre
1/3: Johan Eeg Nielsen
1/2: Benjamin Landsvik
1/4: Lorentz Hiis Bergh
1. Slager: Jotz Jacobsen
Musikktropp: Kevin Dolvik

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg