Rådet 1987

Raadet1987
Chef: Lasse Urheim
1. kompanisjef: Fredrik Hiis Bergh
2. kompanisjef: Trond Albert Skjelbred
Fanebærer: Fredrik Blaauw
2. løytnant: Arve Espeland
4. løytnant: Arild Breivik
Adjutant: Frank Christian Clausen
Tamburmajor: Christian Eeg Nielsen
1. faneoffiser: Kjetil Huus
2. faneoffiser: Karl Jakob Skarstein
3. faneoffiser: Ole Eirik Steffensen
1-1: Tom Løvik Thomassen
1-3: Leif Andre Aarlie
1-2: Victor Nitter Steen
1-4: Thomas Nesmoen
1. slager: Rolf Gunnar Wik
2-1: Svein M. Olsen
2-3: Victor Andre Steen
2-2: Kenneth Loftaas
2-4: Berent Andreas Barth
2. slager: Helge Hansen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg