Rådet 1994

Raadet1994
Chef: Audun Grindheim
Chef: (Gunnar Christian Jansen til februar 94)
1. kompanisjef: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
2. kompanisjef: Otto Loenechen Skogen
Fanebærer: Thomas Osvold Monsen
2. løytnant: Ulf Hiis Bergh
4. løytnant: Christopher Namtvedt
Adjutant: Chris Henrik Eriksen
Tamburmajor: Magne Myrvoll
1. faneoffiser: Christian Skjelbred
2. faneoffiser: Jon-Erik Soltvedt
3. faneoffiser: Tormod Klinge
1-1: Arnfinn Jarl Seim
1-3: Harald Harung
1-2: Tom Frantzen
1-4: Ole-Johan Govertsen
1. slager: Morten Myking
2-1: Knut Andreas Hagelien
2-3: Torgeir Seim
2-2: Edwin Kyrre Lillestøl
2-4: Andreas Rasmussen
2. slager: Petter Andre Pettersen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg