Rådet 1998

Raadet1998
Chef: Thomas Osvold Monsen
1. kompanisjef: Ørjan Espeseth Clausen
2. kompanisjef: Jan Gjennestad
Fanebærer: Petter Andre Pettersen
2. løytnant: Kristoffer Beer Urheim
4. løytnant: Christopher Røssevold
Adjutant: Ole Thomas Hægland
Tamburmajor: Ole Petter Elvsaas
1. faneoffiser: Thomas Stang
2. faneoffiser: Chris Tore Grinde
3. faneoffiser: Johan Irminger Seim
4. faneoffiser: Alexander Røssevold
1-1: Erik Mellingen
1-3: Erik Andreas Aarheim
1-2: Tor-Christian Aase Johannessen
1-4: Sverre Tandstad Knutsen
1. slager: Chris Fredrik Hombrado
2-1: Didrick Namtvedt
2-3: Ole Losnedal
2-2: Erik Greve Isdahl
2-4: Henrik Justus Wilhelmsen
2. slager: Kenneth Faye Syversen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg