Rådet 1999

Raadet1999
Chef: Ørjan Espeseth Clausen
1. kompanisjef: Kristoffer Beer Urheim
2. kompanisjef: Christopher Røssevold
2. kompanisjef: (Petter Andre Pettersen
2. kompanisjef: til høst 98)
Fanebærer: Chris Tore Grinde
2. løytnant: Erik Mellingen
4. løytnant: Alexander Røssevold
Adjutant: Johan Irminger Seim
Tamburmajor: Petter Andre Pettersen
1. faneoffiser: Ole Thomas Hægland
2. faneoffiser: Erik Andreas Aarheim
3. faneoffiser: Didrick Namtvedt
1-1: Tor-Christian Aase Johannessen
1-3: Sverre Tandstad Knutsen
1-2: Erik Greve Isdahl
1-4: Henrik Justus Wilhelmsen
1. slager: Chris Fredrik Hombrado
2-1: Endre Karlsen
2-3: Andreas Hjorth Røen
2-2: Benjamin Mortensen
2-4: Jan Hiis Bergh
2. slager: Kenneth Faye Syversen

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg