Rådet 2001

Raadet2001
Chef: Sverre Tandstad Knutsen
1. kompanisjef: Chris Tore Grinde
2. kompanisjef: Tor-Christian Aase Johannessen
Fanebærer: Erik Andreas Aarheim
2. løytnant: Kenneth Faye Syversen
4. løytnant: Henrik Justus Wilhelmsen
Adjutant: Olav Gjerstad
Tamburmajor: Ole Losnedal
1. faneoffiser: Hans-Henrik Stensaker
2. faneoffiser: Endre Karlsen
3. faneoffiser: Andreas Hjorth Røen
1-1: Stian Hiis Bergh
1-3: Jan Hiis Bergh
1-2: Ole Henning Rokne
1-4: Andreas Greve Isdahl
1. slager: Rami Knudsen
2-1: Lars Erik Thorsen
2-3: Ole Christoffer Thorsen
2-2: Cato Johannessen
2-4: Jan Ove Knutsen
2. slager: Stian Halland

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg