31.jpg

Våpenorden

§1

Korpsets høyeste utmerkelse er Våbenorden, som tildeles de jægre eller tamburer som gjennom årenes løp har vist god eksersis og disiplin, og som tidligere er tildelt 3 hederlige.

 

§2

Utdelingen av Våbenorden bestemmes av Ordensrådet, hvis medlemmer utgjør alle i Rådet sittende ordensriddere. For utnevnelse til ordensridder kreves dog 2/3 flertall.

 

§3

Orden kan også tildeles offiserer som ved arbeid og oppofrelse i korpsets tjeneste særlig har gjort seg fortjent til det.

1127042311106956356135983026767343449201507o.jpg