Ønsker du å leie oss til espalier / oppdrag?

Vi stiller gjerne opp ved forskjellige anledninger. Dette kan være anledninger som:
 
  • Bryllup
  • Selskaper
  • Bursdager / runde dager
  • Firma-arrangement
  • Arrangement i regi av kommunen
  • Arrangementer utenbys
  •  
Vi kan stille med trommeslagere, jægre og offiserer. Vi har også mulighet til å disponere fanen for de som skulle være interesserte i dette.
 
Pris er 550,- kr pr. person, pr påbegynte time. For leie av fanen kan andre priser forekomme. Vi ber da om at du kontakter våre espalieransvarlige.
 
Kontakt: Espalje@dreggens.no