Venneforeningen «Venner av Dræggens buekorps»  ble stiftet i 2017, og har som formål å støtte guttene i arbeidet med å føre videre byens stolte tradisjon. Dette gjør vi blant annet ved å drive Dræggekafeen, der foreldre, gamlekarer og andre kan samles mens guttene ekserserer på Bergenhus. Inntektene herfra blir brukt til gaver og støtte til korpset. Vi hjelper også guttene med uniformene, og med praktiske ting gjennom sesongen. Å inkludere nye foreldre er også viktig for oss. 

 

Ønsker du å støtte arbeidet  som medlem, og eventuelt bidra i praktiske oppgaver, så er du hjertelig velkommen i Venneforeningen! Innmelding skjer i epost til vennerdb@gmail.com 

Medlemskapet koster i 2019 kr. 150,- pr. år.  

 

Vi er på sidelinjen på eksersis-dager, ta gjerne kontakt med oss! Eller send en epost til vennerdb@gmail.com Du finner oss også på facebook, der informasjon om aktiviteter gjennom året blir lagt ut.