Medlemskontingent 

Medlemskontingenten er ment å dekke hederstegn og andre utgifter, blant annet til kino og dager hvor det blir servert mat og drikke. Dette er de dagene hvor dere får boller, brus, is, pølser og i tillegg for eksempel besøk på Burger King. 

Betaling av kontingent er nødvendig bl.a. for å kunne motta hederstegn på landturen, for å kunne stille til valg neste sesong og for å kunne motta vervepremier ved sesongens slutt. 

Uniformsleie: 

Alle medlemmer i Dræggens Buekorps betaler uniformsleie kr. 300,- Dette betyr at korpset kjøper inn og vedlikeholder uniformene. Medlemmet forplikter seg til å ta vare på utlevert uniform/effekter, og levere dette inn etter endt sesong, og/eller ved utmelding. Medlem som har privat uniform betaler ikke uniformsleie. 

Kontingent 2023: 

Nybegynnere kr. 0,- 

Jægere, slagere og underoffiserer kr. 500,- 

Rådsmedlemmer kr. 650,- 

Mfee og SMS-betaling sender ut betalingsvarsel for Dræggens Buekorps. Disse tar et gebyr på kroner 30 for transaksjonen. Innbetaling kan skje via bankkort, Vipps eller over telefonregningen. 

Medlemsregister: 

Ved innmelding i korpset må foresatte fylle ut skjema for registrering av kontaktinformasjon m.m. 

Ved signering av innmeldingsskjema samtykker man til at Dræggens Buekorps behandler personopplysninger om gutten/medlemmet og foresatte. Personopplysningene omfatter nødvendig kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta medlemsskapet. Registrering av skole kan bli brukt for å samkjøre/igangsette verveaktivitet. 

Personopplysningene blir lagret i korpsets medlemsregister. 

I tillegg samtykker man til at bilder som taes i forbindelse med korpsets aktiviteter lagres og kan brukes i markedsføring, nyhetsbrev, på sosiale medier og i medlemsbladet «Billeder fra Dræggen». 

Mobiltelefonnummer/e-post adresser blir brukt til utsending av informasjon, og til nødvendig kontakt mellom korpset og medlemmet. 

Foresatte/medlem kan kreve innsyn i, og retting av, de registrerte personopplysninger. De blir også informert om at samtykke når som helst kan trekkes tilbake. Korpsets personvernerklæring er tilgjengelig på www.dreggens.no 

Ved spørsmål om medlemsregister eller kontingent, send en melding til Chefen, økonomiansvarlig i buekorpset eller kontaktperson for medlemsregisteret Berit Karin Ø. Nilssen på vennerdb@gmail.com