Dræggehytten

Dræggehyttens historie.

Dræggehytten ble bygget i 1927 etter 10 års diskusjon med påfølgende bæring over lengre tid av materialer. Det gjaldt både grunnmur og 3x9 tommers plan, rammer, bjelker, sperr og tilsvarende. Hytten - med størrelse på 35m2 - er solid forankret med barduner i hvert hjørne. Dette var helt nødvendig om ikke hytten skulle blåse ned fra denne kanskje mest forblåste plass på by fjellene, men samtidig med den beste utsikten.

Hytten har gjennomgått flere «rehabiliteringer». Først i 1969 hvor nye materialer ble fløyet opp med helikopter. Hytten fikk ny skorstein og nytt tak. Så i 1984 hvor nye vindusskodder og kledning kom på plass, også da med helikopter. I 1999 hvor helikopter brakte opp material for en total ombygging av hytten innvendig. Til sist – i 2011 ble nok en gang helikopter brukt, bl.a. for å frakte opp nye vinduer til hytten, som blir montert i løpet av høsten. Dræggehytten fremstår i dag som blant de best velholdte av de 71 hytter som fortsatt eksisterer på by fjellene.

Avtale med korpset i dag

Da det ble vanskelig for korpset og «å drifte» hytten, ble Dræggehyttens Venner stiftet 02.desember 2003, bestående av flere gamle karer. Av innsamlet startkapital på kr. 126.000,-, ble kr 63 000,- betalt til korpset for overtakelse av hytten. Det gjenstående beløpet på kr 63 000,- ble Dræggehyttens grunnkapital. Korpset har rett til å benytte hytten vederlagsfritt og dette skjer heldigvis, samtidig som hytteskjold og hyttepokalen fortsatt er attraktive «vinnerobjekt» blant flere aktive Dræggegutter.

Hvorledes er driften organisert i dag.

Både vår og høst er det organisert hyttevakt i Dræggehytten. Nøkkelen hentes hos våre venner i Sandvikshytten, hvor nøkkelen har «sitt eget skap».  Vi tar sikte på en god regularitet i hyttevaktene til høsten. Ellers er styrets medlemmer og noen sentrale aktive gamle karer for øvrig, travelt opptatt med en oppgradering av hele stien på strekningen fra Meyervannet og opp til Dræggehytten. De fleste «takene» er nå unnagjort, med nye tretrapper, klopper og broer, men fortsatt gjenstår en del «tungt» reparasjonsarbeid ned mot Meyervannet.

Åpningstider

Normalt er hytten åpen hver søndag mellom kl 11:30 og kl 14:00 i sesongen. Det servers både varm og kald drikke samt sjokolade.

Vaktliste

Vaktlisten er for øyeblikket ikke fastlagt enda. Den vil komme fortløpende…

Forskjellige turløyper: