Drilltroppen i Dræggens Buekorps

Rådet i Dræggens Buekorps 1968, ledet av Chef Hans Hilmar Ingebrigtsen, tente på 2. komp. Peter B. Namtvedt sin ide om å utvikle “gratulasjonspelotongen” til en type drilltropp basert på øvelser som HMK Garde sin Drilltropp hadde begeistret med i inn og utland. Motivasjonen var å gjøre  gratulasjons pelotongen litt mer  spennende enn bare å marsjere inn og presentere og rope hurra. Dernest mente vi at dette kunne være med å gi de eldre guttene en utfordring og gjøre buekorpshverdagen mer spennende for den aldersgruppen som det var vanskelig å holde på før de blir underoffiserer.

Høsten 1968, etter sesongslutt, fikk man kontakt med Casper von Tangen Jordan, som nettopp hadde avsluttet sin karriere i HMK Gardes Drilltropp. I lager lokalene hos AS H. Namtvedt  i Jekteviken fikk vi trent innendørs gjennom hele vinteren.  Fra samme firma fikk vi donert nye drilltropp buer, da en av utfordringene våre var at den gangs buer hadde (lik dagens skyte buer) var for brede til å gjennomføre de øvelsene som vi trente inn. De nye buene hadde dessuten et jernbeslag på skjeftet for å lage ordentlig lyd når vi gjorde ”bue ved fot “. Drilltropp buen var altså forløperen til dagens bue som ble introdusert og kjøpt inn til hele korpset, med overskuddet etter Skottlandsturen i 1972, og overlevert den 13 mai 1973.

Meningen var å debutere med Drilltroppen på Nygaards stiftelsesdag i april 1969. Men vi besluttet å vente til vårt besøk på Tollboden den 3. mai 1969 – Nordnæs stiftelsesdag, da marsjering og øvelsene vil bli noe helt annet på asfalt enn grusen på “Møllar’n”. Under ledelse av adjutant Helge T. Seim ble det urpremiere. Dette vakte oppsikt og begeistring blant Dræggetilhengerne, og det motsatte hos dem som fulgte Nordnæs. “Det gikk jo ikke an å ta luven fra en jubilant på deres egen dag”. “Dette ligner på Hitler Jungend”. Vi antar at egentlig var de grønn av misunnelse. Senere har jo Nordnæs med vekslende hell vist en del gode øvelser med sin gratulasjonspelotong, uten at vi har sett noe kontinuitet gjennom årene. I 1973 var troppen en del av Festspill arrangementet Musikk & Drill, hvor Dræggens Drilltropp et av innslagene sammen med HMK Garden. At Drilltroppen nærmer seg 50 år er nokså utrolig og gledelig!

Peter B. Namtvedt

Chef 1970

Hvem kan bli med i Drilltroppen?

For å kunne bli medlem i Drilltroppen må du:

  • Være genuint interessert i å marsjere.
  • Minimum ha gått i korpset i 2 sesonger.
  • Hatt lite fravær i årene før du blir tatt inn i Drilltroppen.
  • Være minst 10 år gammel

Det er Rådet som sammen bestemmer hvem som skal bli medlemmer i Drilltroppen. Når de velger ut gutter så ser de på punktene som er listet over. Det er obligatorisk møteplikt i Drilltroppen for Tamburmajor, tropper, halvtropper, 1.slager og 2.slager samt musikktropp og musikkhalvtropp å stille.