Kontakt oss for saker og annonser til bladet!

Billeder fra Dræggen er Dræggens Buekorps sitt medlemsblad. 

Trykk her for å lese de siste utgavene av “Billeder fra Dræggen”

Bladet kommer ut fire ganger i året:

Nr 1 – første uke i mars (Før første eksersisdag)
Nr 2 – Uken før Landturen
Nr 3 – Uken før valget
Nr 4 – Julenummer

Priser for annonsering: 1 side kr 5 000,-
½ side kr 2 500,-
¼ side kr 1 200,-
Visittkort kr 600,-