Styret Venner av Dræggens buekorps

Styreleder:

Jan-Erik Myklebust 

Styremedlemmer:

Erik Mohn

 Anette Landsvik

 Berit Karin Øydvin Nilssen

 Øyvind Dolvik

 Keilon Hiis Bergh

 Eric Saudan.