Uniformen

Uniformen i Dræggens Buekorps skal være mørk marineblå dress, skottelue, kogger, sorte sko, sorte strømper, hvit skjorte og sort slips. Oilskinnsjakke blir utlevert i huset på kalde dager og skal bli levert inn igjen samme dag. Oilskinnsjakken skal brukes på kalde dager i sesongen og skal ikke brukes privat. Hvite joggesko og sjøstøvler er ikke tillatt å bruke i buekorpset. Sorte hansker er tillatt på særlig kalde dager.

Uniformen skal tas godt vare på gjennom en hel sesong. Før hver eksersisdag skal bukse, jakke og skjorte strykes, sko skal pusses og skinne. Husk at uniformen er korpsets ansikt utad ovenfor publikum og at den derfor skal behandles overensstemmende med korpsets reglement.

Hva betyr det at ”korpset skal stille i full Galla?”

Ved enkelte anledninger får korpset beskjed om å stille i Galla. Antrekket er da som beskrevet over. I tillegg skal alle hederstegn bæres (hederlig ros, hederlig omtale (fille), Våpenorden samt andre medaljer den enkelte har mottatt. Alle medaljer skal være nypusset.

Buen skal ha påført 6 røde bånd – 3 på hver side av kolben. Båndene skal være nystrøket ved bruk.

Det kan være nyttig å feste båndene med en tegnestift for sløyfen slås. Dette for at ikke sløyfen skal løsne og falle av buen.

Distinksjoner

Korpsets buksebånd og lue bånd er som følger:

Jægre

- 3 cm brede hvite og røde buksebånd (hvit, rød, hvit)

- Rundt luen 3 cm rødt bånd som møtes på midten bak over sløyfene

Slagere

- 3 cm brede hvite og røde buksebånd (hvit, rød, hvit)

- Rundt luen 3 cm rødt bånd som møtes på midten bak over sløyfene

- 90 graders vinkel på høyre arm (hvit, rød, hvit) festes 5 cm overfor ermet og avsluttes parallelt inn mot hver sidesøm. Lengde på hvert vinkel ben skal være 13 cm.

Tropper / halvtropper samt 1ste og 2ndre slager

- 3 cm brede hvite og røde buksebånd (hvit, rød, hvit)

- Rundt luen 3 cm rødt bånd som møtes på midten bak over sløyfene

- 90 graders rød vinkel på høyre arm festes 5 cm overfor ermet og avsluttes parallelt inn mot hver sidesøm. Lengde på hvert vinkel ben skal være 13 cm.

Offiserer

- 6 cm brede hvite og røde buksebånd (hvit, rød, hvit)

- Rundt luen 3 cm bånd som møtes på midten bak over sløyfene

- 90 graders vinkel på høyre arm festes 5 cm overfor ermet og avsluttes parallelt inn mot hver sidesøm. Lengde på hvert vinkel ben skal være 13 cm.

Offiserer

Farge på luebånd og pordupe.

Chef

- 3 cm Gull.

- Gull pordupe på sabel.

 

1ste og 2ndre kompanisjef

- 3 cm Gull, rød, gull.

- Fargene skal deles inn slik av hver farge dekker 1 cm.

- Gull pordupe på sabel.

 

Fanebærer

- 3 cm Sølv.  

- Sølv pordupe på sabel.

 

2ndre og 4de løytnant samt Adjutant

- 3 cm rød, gull, rød.

- Fargene skal deles inn slik av hver farge dekker 1 cm.

- Adjutanten skal ha festet gulldusken på venstre skulder.

- Gull pordupe på sabel.

 

Tamburmajor

- 3 cm sølv, rød, sølv.

- Fargene skal deles inn slik av hver farge dekker 1 cm.

 

Faneoffiserer

- 3 cm rød, sølv, rød.

- Fargene skal deles inn slik av hver farge dekker 1 cm.

- Sølv pordupe på sabel.

Hvor kan jeg få tak i buksebånd, lue bånd etc.

Kan kjøpes hos følgende:

Knappebua (Engen)
Adresse: Neumanns gate 15, 5015 Bergen
Telefon: 55 23 08 42