Rådet 2022

Chef: Minol Sri Mawen Pitiyage
1. Kompanisjef: Alexander Frantzen Erdal
2. Kompanisjef: August Nordanger Blaauw
Fanebærer: Louis Hannisdal
2. Løytnant: Juan Sebastian Aguilar Govertsen
4. Løytnant: Christoffer Greve-Isdahl Mohn
Adjutant: Eirik Instebø Hansen
Tamburmajor: Amund Langeland
1. Faneoffiser: August Hiis Bergh
2. Faneoffiser: Herman Skuterud Mohn
3. Faneoffiser: Peter Ravnå
4. Faneoffiser: Victor Skogen
5. Faneoffiser: Erik Brataas (senere Olav Koefoed)
1/1: Mathias Greve-Isdahl Mohn
1/3: Niklas Hartwall Olsen
1/2: Terkel Hægland
1/4: Sigurd Furnes Havre     
1. Slager: Adrian Gjerde Larsen
Musikktropp: Sander René Myking Kjøde

Rådet 2021

Chef: Sander Hille
1. Kompanisjef: Minol S. M. Pitiyage
2. Kompanisjef: Alexander Frantzen Erdal
Fanebærer: Louis Hannisdal
2. Løytnant: August Nordanger Blaauw
4. Løytnant: Juan Sebastian Govertsen
Adjutant: Christoffer Greve Isdahl Mohn
Tamburmajor: Amund Langeland
1. Faneoffiser: August Hiis Bergh
2. Faneoffiser: Såvi Midtveit
3. Faneoffiser: Devin Karunarathana
4. Faneoffiser: Eirik Instebø Hansen
5. Faneoffiser: Herman Skuterud Mohn
1/1: Noah Conrad Viken
1/3: Victor Skogen
1/2: Peter Ravnå
1/4: Terkel Hægland
1. Slager: Adrian Gjerde Larsen

Rådet 2020

Chef: Benjamin Landsvik
1. Kompanisjef: Sander Hille
2. Kompanisjef: Minol S. M. Pitiyage
Fanebærer: Louis Hannisdal
2. Løytnant: Alexander Frantzen Erdal
4. Løytnant: August Nordanger Blaauw
Adjutant: Juan Sebastian Govertsen
Tamburmajor: Eirik Instebø Hansen
1. Faneoffiser: August Hiis Bergh
2. Faneoffiser: Christoffer Greve Isdahl Mohn
3. Faneoffiser: Devin Karunarathana
4. Faneoffiser: Såvi Midtveit
1/1: Noah Conrad Viken
1/3: Herman Skuterud Mohn
1/2: Victor Skogen
1/4: Peter Ravnå
1. Slager: Eirik Andre Skare

Rådet 2019

Chef: Jan Øyvind Myklebust
1. Kompanisjef: Benjamin Landsvik
2. Kompanisjef: Sander Hille
Fanebærer: Louis Hannisdal
2. Løytnant: Henrik Skuterud Mohn
4. Løytnant: Minol S. M. Pitiyage
Adjutant: Max Mæland
Tamburmajor: Aaron Alexander Kamalkhani
1. Faneoffiser: Juan Sebastian Govertsen
2. Faneoffiser: Olav Koefoed
3. Faneoffiser: Brage Brekkeflat
4. Faneoffiser: August Nordanger Blaauw
5. Faneoffiser: Erik L. H. Refsdal
1/1: August Hiis Bergh
1/3: Håvard Langeland
1/2: Christoffer Greve Isdahl Mohn
1/4: Alexander Frantzen Erdal
1. Slager: Abdelnaser Al-Rifai
2/4: Eirik Instebø Hansen

Rådet 2018

Chef: Jotz Jacobsen
1. Kompanisjef: Benjamin Landsvik
2. Kompanisjef: Sander Stormoen
Fanebærer: Kevin Costa Dolvik
2. Løytnant: Sander Hille
4. Løytnant: Torjus M. Vevle
Adjutant: Henrik Skuterud Mohn
Tamburmajor: Jan Øyvind Myklebust
1. Faneoffiser: Erik L. H. Refsdal
2. Faneoffiser: Daniel Davidsen
3. Faneoffiser: Alf Skjeldal
4. Faneoffiser: Louis Hannisdal
5. Faneoffiser: Brage Brekkeflat
1/1: August Hiis Bergh
1/3: Juan Sebastian Govertsen
1/2: Devin Karunarathana
1/4: Minol S. M. Pitiyage
1. Slager: Fredrik Johan Stiansen Storebø
Musikktropp: August Nordanger Blaauw

Rådet 2017

Chef: Johan Fredrik Thorsen
1. Kompanisjef: Jotz Jacobsen
2. Kompanisjef: Carl Henrik Moberg Saudan
Fanebærer: Sander Stormoen
2. Løytnant: Lorentz Hiis Bergh
4. Løytnant: Eirik Furnes Havre
Adjutant: Benjamin Landsvik
Tamburmajor: Jan Øyvind Myklebust
1. Faneoffiser: Nicolai Mohn
2. Faneoffiser: Eirik Hiis Bergh
3. Faneoffiser: Kevin Dolvik
4. Faneoffiser: Daniel Davidsen
5. Faneoffiser: Brage Brekkeflat
1/1: Henrik Mohn
1/3: Torjus M. Vevle
1/2: August Hiis Bergh
1/4: Louis Hannisdal
1. Slager: Sander Hille
Musikktropp: Devin Karunarathana

Rådet 2016

Chef: Lars Morten Bruarøy
1. Kompanisjef: Johan Fredrik Thorsen
2. Kompanisjef: Narve Nilssen
Fanebærer: Phillip Kvamme
2. Løytnant: Carl Henrik Moberg Saudan
4. Løytnant: Lorentz Hiis Bergh
Adjutant: Eirik Furnes Havre
Tamburmajor: Jan Øyvind Myklebust
1. Faneoffiser: Sander Stormoen
2. Faneoffiser: Henry Grindheim Hogstad
3. Faneoffiser: Harald Harung
4. Faneoffiser: Jotz Jacobsen
5. Faneoffiser: Georg Antonissen
1/1: Benjamin Landsvik
1/3: Torjus M. Vevle
1/2: Eirik Hiis Bergh
1/4: Nicolai Mohn
1. Slager: Sander Hille
Musikktropp: Kevin Dolvik

Rådet 2015

Chef: Aslan Kamalkhani
1. Kompanisjef: Lars Morten Bruarøy
2. Kompanisjef: Johan Fredrik Thorsen
Fanebærer: Erik Drager
2. Løytnant: Ole Petter Juvik Urheim
4. Løytnant: Narve Nilssen
Adjutant: Carl Henrik Moberg Saudan
Tamburmajor: Jan Øyvind Myklebust
1. Faneoffiser: Sander Stormoen
2. Faneoffiser: Henry Grindheim Hogstad
3. Faneoffiser: Phillip Kvamme
4. Faneoffiser: Georg Antonissen
5. Faneoffiser: Harald Harung
1/1: Håkon Furnes Havre
1/3: Johan Eeg Nielsen
1/2: Benjamin Landsvik
1/4: Lorentz Hiis Bergh
1. Slager: Jotz Jacobsen
Musikktropp: Kevin Dolvik

Rådet 2014

Chef: Preben Landsvik
1. Kompanisjef: Lars Morten Bruarøy
2. Kompanisjef: Johan Fredrik Thorsen
Fanebærer: Erik Drager
2. Løytnant: Ole Petter Juvik Urheim
4. Løytnant: Narve Nilssen
Adjutant: Carl Henrik Moberg Saudan
Tamburmajor: Aslan Kamalkhani
1. Faneoffiser: André Wik
2. Faneoffiser: Jørgen Matthiesen
3. Faneoffiser: Sander Stormoen
4. Faneoffiser: Henry Grindheim Hogstad
5. Faneoffiser: Georg Skogen Antonissen
1/1: Harald Harung
1/3: Johan Eeg Nielsen
1/2: Håkon Furnes Havre
1/4: Benjamin Landsvik 
1. Slager: Jan Øyvind Myklebust 
Musikktropp: Lorentz Hiis Bergh

Rådet 2013

Chef: Arne André Tveiten
1. kompanisjef: Tommy Krossvoll
2. kompanisjef: Lars Morten Burary
Fanebærer: Ole Asbjørn Nilssen
2. løytnant: Johan Fredrik Thorsen
4. løytnant: Ole Petter Juvik Urheim
Adjutant: Narve Nilssen
Tamburmajor: Aslan Kamalkhani
1. faneoffiser: Erik Drager
2. faneoffiser: André Wik
3. faneoffiser: Jørgen Matthiesen
4. faneoffiser: Sander Stormoen
1i1: Carl Henrik Moberg Saudan
1i3: Georg Antonissen
1i2: Henry Grindheim Hogstad
1i4: Simen Hiis Bergh
1. slager: Gøran Rasmussen
Musikktropp: Lorentz Hiis Bergh 

Rådet 2012

Chef: Joachim Eeg Nielsen 
1. kompanisjef: Arne André Tveiten 
2. kompanisjef: Tommy Krossvoll 
Fanebærer: Ole Asbjørn Nilssen 
2. løytnant: Jørgen Hjellvik Matthiesen 
4. løytnant: Ole Guterud 
Adjutant: Lars Morten Bruarøy 
Tamburmajor: Even Størkson 
1. faneoffiser: Erik Drager 
2. faneoffiser: Joakim Kvalvaag 
3. faneoffiser: André Wik 
4. faneoffiser: Marius Landsvik 
1i1: Sander Stormoen 
1i3: Carl Henrik Moberg Saudan 
1i2: Henry Grindheim 
1i4:Ole Petter Juvik Urheim 
1. slager: Aslan Kamalkhani 
Musikktropp: Johan Eeg Nielsen

Rådet 2011

Chef: Henrik Lange Høvik 
1. kompanisjef:Joachim Eeg Nielsen 
2. kompanisjef: Preben Landsvik 
Fanebærer: Ole Skram Guterud 
2. løytnant: Arne Andre Tveiten 
4. løytnant: Tommy Krossvoll 
Adjutant: Jørgen Mathiesen 
Tamburmajor: Gøran Rasmussen 
1. faneoffiser: Sebastian Brakstad (ikke til stede) 
2. faneoffiser: Ola Hiis Bergh 
3. faneoffiser: Petter Hiis Bergh (ikke til stede) 
4. faneoffiser: Ole Asbjørn Nilssen 
5. faneoffiser: Joakim Dypvik Kvalvåg 
1-1: Marius Landsvik 
1-3: Sander Lokøen Stormoen (ikke til stede) 
1-2: Erik Drager 
1-4: Carl Henrik Moberg Saudan 
1. slager: Aslan Kamalkhani 
Musikktropp: Lars Morten Bruarøy

Rådet 2010

Chef: Mats Tertnes 
1. kompanisjef: Joachim Eeg Nielsen 
2. kompanisjef: Henrik Lange Høvik 
Fanebærer: Sjur Lorentzen 
2. løytnant: Preben Landsvik 
4. løytnant: Sebastian Erlingsen Brakstad 
Adjutant: Arne Andre Tveiten 
Tamburmajor: Eirik Berge 
1. faneoffiser: Ole Skram Guterud 
2. faneoffiser: Alexander Olsen 
3. faneoffiser: Andreas Lambak Viken 
4. faneoffiser: Per-Øyvind Fondevik 
1-1: Jørgen Hjelvik Matthisen 
1-3: Ole Asbjørn Nilssen 
1-2: Joakim Kvalvåg 
1-4: Tommy Knudsen Krossvoll 
1. slager: Gøran Rasmussen 
Musikktropp: Lars Morten Bruarøy 

Rådet 2009

Chef: Tom Hiis Bergh
1. kompanisjef: Mats Tertnes 
2. kompanisjef: Sjur Lorentzen 
Fanebærer: Henrik Lange Høvik 
2. løytnant: Eirik Bakke 
4. løytnant: Joachim Eeg Nielsen 
Adjutant: Preben Landsvik 
Tamburmajor: Eirik Berge 
1. faneoffiser: Joakim Nilsen 
2. faneoffiser: Truls Hiis Bergh 
3. faneoffiser: Lars Guterud 
4. faneoffiser: Sebastian Brakstad 
5. faneoffiser: Ole Skram Guterud 
1-1: Arne Andre Tveiten 
1-3: Andreas Viken 
1-2: Per-Øyvind Fondevik 
1-4: Joachim Eeg Nielsen 
1. slager: Alexander Olsen 
Musikktropp: Olav Halvorsen (ikke til stede) 

Rådet 2008

Chef: Baard Roald Monsen
1. kompanisjef: Tom Hiis Bergh 
2. kompanisjef: Espen Mellingen 
Fanebærer: Mats Tertnes 
2. løytnant: Nicolai Myking 
4. løytnant: Sjur Lorentzen 
Adjutant: Truls Hiis Bergh 
Tamburmajor: Lars Guterud 
1. faneoffiser: Joakim Nilsen 
2. faneoffiser: Joachim Eeg Nielsen 
3. faneoffiser: Henrik Lange Høvik 
4. faneoffiser: Eirik Bakke 
5. faneoffiser: Thorstein Bakke 
1i1: Preben Landsvik 
1i3:
1i2: Arne Andre Tveiten 
1i4: Magnus Johannesen 
1. slager: Alexander Olsen

Rådet 2007

Første rekke fra venstre; 
1/1 Sjur Lorentzen, 
1/3 Truls Hiis Bergh, 
1/2 Preben Landsvik og 
1/4 Joachim Eeg Nielesn. 
Andre rekke fra venstre; 
Tamburmajor Torstein Bakke, 
4. løytnant Henrik Høvik, 
2. løytnant Espen Mellingen, 
2. kompanisjef 
Erik Alexander Foss, 
1. kompanisjef 
Baard Roald Monsen, 
Chef: Preben Mortensen, 
Adjutant: Sebastian Schjeldsbø, 
Fanebærer: 
Anders Vikan Sæbø, 
2. faneoffiser: Nicolai Myking, 
3. faneoffiser: Mats Tertnes, 
4. faneoffiser: Joachim Nilsen, 
5. faneoffiser: Henrik Rosenberg og 1. slager: Pål Thorsen.
Fraværende: 
1. faneoffiser 
Victor Schønning.

Rådet 2006

Chef: Kenneth Faye Syversen 
1. kompanisjef: Preben Mortensen 
2. kompanisjef: Fredrik Herland 
Fanebærer: Fabian Grimelund 
2. løytnant: Tom Hiis Bergh 
4. løytnant: Baard Roald Monsen 
Adjutant: Harald Victor Schønning 
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide 
1. faneoffiser: Erik Aleksander Foss 
2. faneoffiser: Alexander Ingebrigtsen 
3. faneoffiser: Anders Vikan Sæbø 
4. faneoffiser: Sebastian Schjeldsøe 
5. faneoffiser: Espen Mellingen 
1-1: Ole Fredrik Lynum jr. 
1-3: Sebastian Knappen 
1-2: Sjur Lorentzen 
1-4: Henrik Høvik 
1. slager: Erlend Aarsand 
2-1: Truls Hiis Bergh 
2-3: Adrian Schønning 
2-2: Preben Landsvik 
2-4: Christian Eeg Nielsen jr. 
2. slager: Nicolay Myking

Rådet 2005

Chef: Stian Hiis Bergh 
1. kompanisjef: Kenneth Faye Syversen 
2. kompanisjef: Preben Mortensen 
Fanebærer: Fabian Grimelund 
2. løytnant: Fredrik Herland 
4. løytnant: Alexander Ingebrigtsen 
Adjutant: Tom Hiis Bergh 
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide 
1. faneoffiser: Baard Roald Monsen 
2. faneoffiser: Erik Aleksander Foss 
3. faneoffiser: Anders Vikan Sæbø 
4. faneoffiser: Sebastian Schjeldsøe 
1-1: Espen Mellingen 
1-3: Ikke besatt 
(Marius Larsen Vabø til mars 05) 
1-2: Ole Fredrik Lynum jr. 
1-4: Harald Victor Schønning 
1. slager: Erlend Aarsand 
2-1: Lars Guterud 
2-3: Sjur Lorentzen 
2-2: Sebastian Knappen 
2-4: Henrik Høvik 
2. slager: Nicolay Myking

Rådet 2004

Chef: Ole Losnedal 
1. kompanisjef: Kenneth Faye Syversen 
2. kompanisjef: Stian Hiis Bergh 
Fanebærer: Stian Halland 
2. løytnant: Ole Chistoffer Thorsen 
4. løytnant: Andreas Greve Isdahl 
Adjutant: Olav Gjerstad 
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide 
1. faneoffiser: Lars Erik Thorsen 
2. faneoffiser: Thomas Anthony Goodwin 
3. faneoffiser: Benjamin Mortensen 
4. faneoffiser: Preben Mortensen 
5. faneoffiser: Alexander Ingebrigtsen 
1-1: Baard Roald Monsen 
1-3: Tom Hiis Bergh 
1-2: Marius Larsen Vabø 
1-4: Espen Mellingen 
1. slager: Fredrik Herland 
2-1: Erik Aleksander Foss 
2-3: Fabian Grimelund 
2-2: Bjørn Olav Rainer 
2-4: Anders Vikan Sæbø 
2. slager: Rami Knudsen

Rådet 2003

Chef: Henrik Justus Wilhelmsen 
1. kompanisjef: Ole Losnedal 
2. kompanisjef: Stian Hiis Bergh 
Fanebærer: Stian Halland 
2. løytnant: Olav Gjerstad 
4. løytnant: Ole Christoffer Thorsen 
Adjutant: Kenneth Faye Syversen 
Tamburmajor: Kenneth Eriksen Eide 
1. faneoffiser: Andreas Hjorth Røen 
2. faneoffiser: Lars Erik Thorsen 
3. faneoffiser: Benjamin Mortensen 
4. faneoffiser: Thomas Anthony Goodwin 
1-1: Preben Mortensen 
1-3: Jan Ove Knutsen 
1-2: Baard Roald Monsen 
1-4: Tom Hiis Bergh 
1. slager: Fredrik Herland 
2-1: Alexander Ingebrigtsen 
2-3: Sebastian Schjeldsøe 
2-2: Marius Larsen Vabø 
2-4: Espen Mellingen 
2. slager: Mats Grønli

Rådet 2002

Chef: Chris Tore Grinde 
1. kompanisjef: Ole Losnedal 
2. kompanisjef: Henrik Justus Wilhelmsen 
Fanebærer: Stian Halland 
2. løytnant: Stian Hiis Bergh 
4. løytnant: Andreas Greve Isdahl 
Adjutant: Olav Gjerstad 
Tamburmajor: Kenneth Faye Syversen 
1. faneoffiser: Endre Karlsen 
2. faneoffiser: Andreas Hjorth Røen 
3. faneoffiser: Rami Knudsen 
4. faneoffiser: Thomas Krokli 
(5. faneoffiser: Cato Johannesen til høst 01) 
1-1: Lars Erik Thorsen 
1-3: Ole Christoffer Thorsen 
1-2: Jan Ove Knutsen 
1-4: Preben Mortensen 
1. slager: Kenneth Eriksen Eide 
2-1: Arne Bjånes 
2-3: Baard Roald Monsen 
2-2: Tom Hiis Bergh 
2-4: Alexander Ingebrigtsen
2. slager: Ørjan Andersen

Rådet 2001

Chef: Sverre Tandstad Knutsen 
1. kompanisjef: Chris Tore Grinde 
2. kompanisjef: Tor-Christian Aase Johannessen 
Fanebærer: Erik Andreas Aarheim 
2. løytnant: Kenneth Faye Syversen 
4. løytnant: Henrik Justus Wilhelmsen 
Adjutant: Olav Gjerstad 
Tamburmajor: Ole Losnedal 
1. faneoffiser: Hans-Henrik Stensaker 
2. faneoffiser: Endre Karlsen 
3. faneoffiser: Andreas Hjorth Røen 
1-1: Stian Hiis Bergh 
1-3: Jan Hiis Bergh 
1-2: Ole Henning Rokne 
1-4: Andreas Greve Isdahl 
1. slager: Rami Knudsen 
2-1: Lars Erik Thorsen 
2-3: Ole Christoffer Thorsen 
2-2: Cato Johannessen 
2-4: Jan Ove Knutsen
2. slager: Stian Halland

Rådet 2000

Chef: Kristoffer Beer Urheim 
1. kompanisjef: Erik Mellingen 
2. kompanisjef: Chris Tore Grinde 
Fanebærer: Sverre Tandstad Knutsen 
2. løytnant: Tor-Christian Aase Johannessen 
4. løytnant: Erik Greve Isdahl 
Adjutant: Henrik Justus Wilhelmsen 
Tamburmajor: Kenneth Faye Syversen 
1. faneoffiser: Erik Andreas Aarheim 
2. faneoffiser: Didrick Namtvedt 
3. faneoffiser: Hans-Henrik Stensaker 
1-1: Endre Karlsen 
1-3: Andreas Hjorth Røen
1-2: Benjamin Mortensen 
1-4: Jan Hiis Bergh 
1. slager: Ole Losnedal 
2-1: Ole Henning Rokne 
2-3: Olav Gjerstad 
2-2: Stian Hiis Bergh
2-4: Andreas Greve Isdahl 
2. slager: Rami Knudsen

Rådet 1999

Chef: Ørjan Espeseth Clausen 
1. kompanisjef: Kristoffer Beer Urheim 
2. kompanisjef: Christopher Røssevold 
2. kompanisjef: (Petter Andre Pettersen 
2. kompanisjef: til høst 98) 
Fanebærer: Chris Tore Grinde 
2. løytnant: Erik Mellingen 
4. løytnant: Alexander Røssevold 
Adjutant: Johan Irminger Seim 
Tamburmajor: Petter Andre Pettersen 
1. faneoffiser: Ole Thomas Hægland 
2. faneoffiser: Erik Andreas Aarheim 
3. faneoffiser: Didrick Namtvedt 
1-1: Tor-Christian Aase Johannessen 
1-3: Sverre Tandstad Knutsen 
1-2: Erik Greve Isdahl 
1-4: Henrik Justus Wilhelmsen 
1. slager: Chris Fredrik Hombrado 
2-1: Endre Karlsen 
2-3: Andreas Hjorth Røen 
2-2: Benjamin Mortensen 
2-4: Jan Hiis Bergh 
2. slager: Kenneth Faye Syversen

Rådet 1998

Chef: Thomas Osvold Monsen 
1. kompanisjef: Ørjan Espeseth Clausen 
2. kompanisjef: Jan Gjennestad 
Fanebærer: Petter Andre Pettersen 
2. løytnant: Kristoffer Beer Urheim 
4. løytnant: Christopher Røssevold 
Adjutant: Ole Thomas Hægland 
Tamburmajor: Ole Petter Elvsaas 
1. faneoffiser: Thomas Stang 
2. faneoffiser: Chris Tore Grinde 
3. faneoffiser: Johan Irminger Seim 
4. faneoffiser: Alexander Røssevold 
1-1: Erik Mellingen 
1-3: Erik Andreas Aarheim 
1-2: Tor-Christian Aase Johannessen 
1-4: Sverre Tandstad Knutsen 
1. slager: Chris Fredrik Hombrado 
2-1: Didrick Namtvedt 
2-3: Ole Losnedal 
2-2: Erik Greve Isdahl 
2-4: Henrik Justus Wilhelmsen 
2. slager: Kenneth Faye Syversen

Rådet 1997

Chef: Arnfinn Jarl Seim 
Chef: (Tormod Klinge til 19/1-97)
1. kompanisjef: Thomas Osvold Monsen 
2. kompanisjef: Gunnar Hjertaas 
Fanebærer: Terje Fjeldsbø 
2. løytnant: Ørjan Espeseth Clausen 
4. løytnant: Knut Andreas Hagelien 
Adjutant: Kristoffer Beer Urheim 
Tamburmajor: Stig Kalleklev 
1. faneoffiser: Petter Andre Pettersen 
2. faneoffiser: Torgeir Seim 
3. faneoffiser: Thomas Eriksen 
Reserveoffiser: Christopher Røssevold 
1-1: Jan Gjennestad 
1-3: Chris Tore Grinde 
1-2: Alexander Røssevold 
1-4: Johan Irminger Seim 
1. slager: Chris Fredrik Hombrado 
2-1: Erik Andreas Aarheim 
2-3: Alf Petter Myking 
2-2: Erik Mellingen 
2-4: Ole Thomas Hægland 
2. slager: Per Fredrik Haldorsen

Rådet 1996

Chef: Ulf Hiis Bergh 
1. kompanisjef: Arnfinn J. Seim 
2. kompanisjef: Thomas Osvold Monsen 
Fanebærer: Tormod Klinge 
2. løytnant: Gunnar Hjertaas 
4. løytnant: Torgeir Seim 
Adjutant: Ørjan Espeseth Clausen 
Tamburmajor: Petter Andre Pettersen 
1. faneoffiser: Harald Harung 
2. faneoffiser: Terje Fjeldsbø 
3. faneoffiser: Per Fredrik Haldorsen 
Reserveoffiser: Edwin Kyrre Lillestøl 
1-1: Christopher Røssevold 
1-3: Thomas Eriksen 
1-2: Chris Tore Grinde 
1-4: Jan Gjennestad 
1. slager: Stig Kalleklev 
2-1: Andreas Ørevik 
2-3: Kyrre Kjølner Andersen 
2-2: Alexander Røssevold 
2-4: Johan Irminger Seim 
2. slager: Kristoffer Beer Urheim

Rådet 1995

Chef: Peter Bernhard Namtvedt d.y. 
1. kompanisjef: Ulf Hiis Bergh 
2. kompanisjef: Christopher Namtvedt 
Fanebærer: Arnfinn Jarl Seim 
2. løytnant: Thomas Osvold Monsen 
4. løytnant: Chris Henrik Eriksen 
Adjutant: Tormod Klinge 
Tamburmajor: Harald Harung 
1. faneoffiser: Tom Frantzen 
2. faneoffiser: Ole-Johan Govertsen 
3. faneoffiser: Terje Fjeldsbø 
1-1: Knut Andreas Hagelien 
1-3: Torgeir Seim 
1-2: Gunnar Hjertaas 
1-4: Edwin Kyrre Lillestøl 
1. slager: Petter Andre Pettersen 
2-1: Ørjan Espeseth Clausen 
2-3: Thomas Eriksen 
2-2: Pål Stian Dale 
2-4: Christopher Røssevold 
2. slager: Kristoffer Rognevik

Rådet 1994

Chef: Audun Grindheim 
Chef: (Gunnar Christian Jansen til februar 94) 
1. kompanisjef: Peter Bernhard Namtvedt d.y. 
2. kompanisjef: Otto Loenechen Skogen 
Fanebærer: Thomas Osvold Monsen 
2. løytnant: Ulf Hiis Bergh 
4. løytnant: Christopher Namtvedt 
Adjutant: Chris Henrik Eriksen 
Tamburmajor: Magne Myrvoll 
1. faneoffiser: Christian Skjelbred 
2. faneoffiser: Jon-Erik Soltvedt 
3. faneoffiser: Tormod Klinge 
1-1: Arnfinn Jarl Seim 
1-3: Harald Harung 
1-2: Tom Frantzen 
1-4: Ole-Johan Govertsen 
1. slager: Morten Myking 
2-1: Knut Andreas Hagelien 
2-3: Torgeir Seim 
2-2: Edwin Kyrre Lillestøl
2-4: Andreas Rasmussen 
2. slager: Petter Andre Pettersen

Rådet 1993

Chef: Finn Greve Isdahl jr. 
1. kompanisjef: Gunnar Christian Jansen 
2. kompanisjef: Audun Grindheim 
Fanebærer: Peter Bernhard Namtvedt d.y. 
2. løytnant: Kjetil Landsvik 
4. løytnant: Joachim Deisz 
Adjutant: Ronny Kvalvågnes 
Tamburmajor: Ståle Pettersen 
1. faneoffiser: Kay-Arne Aarlie 
2. faneoffiser: Otto Loenechen Skogen 
3. faneoffiser: Hogne Skistad Nordvik 
1-1: Ulf Hiis Bergh 
1-3: Chris Henrik Eriksen 
1-2: Tormod Klinge 
1-4: Thomas Osvold Monsen 
1. slager: Morten Myking 
2-1: Christian Skjelbred 
2-3: Christopher Namtvedt 
2-2: John Erik Soltvedt 
2-4: Arnfinn Jarl Seim 
2. slager: Jarle Johnstad

Rådet 1992

Chef: Jørn Klinge 
1. kompanisjef: Finn Greve Isdahl jr. 
2. kompanisjef: Gunnar Christian Jansen 
Fanebærer: Kjetil Landsvik 
2. løytnant: Audun Grindheim 
4. løytnant: Joachim Deisz 
Adjutant: Espen Espeseth Clausen 
Tamburmajor: Kim Aaberg 
Tamburmajor: (Tor Egil Berntsen til april 92) 
1. faneoffiser: Espen Osvold Monsen 
2. faneoffiser: Jan Vidar Steen 
3. faneoffiser: Thomas Rasmussen 
1-1: Kay-Arne Aarlie 
1-3: Ronny Kvalvågnes 
1-2: Otto Loenechen Skogen 
1-4: Hogne Skistad Nordvik
1. slager: Ståle Pettersen 
2-1: Ulf Hiis Bergh 
2-3: Tormod Klinge 
2-2: Chris Henrik Eriksen
2-4: Thomas Osvold Monsen 
2. slager: Morten Myking

Rådet 1991

Chef: Kenneth Soltvedt 
1. kompanisjef: Berent Andreas Barth 
2. kompanisjef: Jørn Klinge 
Fanebærer: Johannes Wiik 
2. løytnant: Finn Greve Isdahl jr. 
4. løytnant: Gunnar Christian Jansen
Adjutant: Kjetil Landsvik 
Tamburmajor: Jan Inge Wik 
1. faneoffiser: Espen Osvold Monsen 
2. faneoffiser: Peter Bernhard Namtvedt d.y.
3. faneoffiser: Audun Grindheim 
1-1: Joachim Deisz 
1-3: Espen Espeseth Clausen 
1-2: Jan Vidar Steen 
1-4: Bjørn-Tore Binner 
1. slager: Tor Egil Berntsen 
2-1: Thomas Rasmussen 
2-3: Otto Loenecchen Skogen 
2-2: Kay-Arne Aarlie 
2-4: Ronny Kvalvågnes 
2. slager: Pål Jacobsen 
2. slager: (Robert Leistad fra 28/5-91)

Rådet 1990

Chef: Karl Jakob Skarstein 
1. kompanisjef: Kenneth Soltvedt 
2. kompanisjef: Victor Andre Steen 
Fanebærer: Berent Andreas Barth 
2. løytnant: Christian Ohnstad 
4. løytnant: Jørn Klinge 
Adjutant: Johannes Wiik 
Tamburmajor: Jan Inge Wik
1. faneoffiser: Rolf Gunnar Wik 
2. faneoffiser: Lars Fredrik Jørgesen 
3. faneoffiser: Finn Greve Isdahl jr. 
1-1: Espen Osvold Monsen
1-3: Kjetil Landsvik 
1-2: Peter Bernhard Namtvedt d.y. 
1-4: Gunnar Christian Jansen 
1. slager: Dag Løvik Thomassen 
2-1: Audun Grindheim 
2-3: Joachim Deisz 
2-2: Espen Espeseth Clausen
2-4: Jan Vidar Steen 
2. slager: Tor Egil Berntsen

Rådet 1989

Chef: Fredrik Blaauw 
1. kompanisjef: Frank Christian Clausen 
2. kompanisjef: Thomas Nesmoen 
Fanebærer: Berent Andreas Barth 
2. løytnant: Karl Jakob Skarstein 
4. løytnant: Victor Andre Steen 
Adjutant: Kenneth Soltvedt 
Tamburmajor: Jan Inge Wik 
1. faneoffiser: Leif Andre Aarlie 
2. faneoffiser: Kenneth Loftaas 
3. faneoffiser: Christian Ohnstad
1-1: Lars Fredrik Jørgensen 
1-3: Jørn Klinge 
1-2: Finn Greve Isdahl jr. 
1-4: Johannes Wiik 
1. slager: Vidar Askeland 
2-1: Espen Osvold Monsen 
2-3: Kjetil Landsvik 
2-2: Peter Bernhard Namtvedt d.y. 
2-4: Gunnar Christian Jansen 
2. slager: Dag Løvik Thomassen

Rådet 1988

Chef: Fredrik Hiis Bergh 
1. kompanisjef: Fredrik Blaauw 
2. kompanisjef: Arve Espeland 
Fanebærer: Frank Christian Clausen 
2. løytnant: Karl Jakob Skarstein 
2. løytnant: (Arild Breivik til mars 88) 
4. løytnant: Thomas Nesmoen 
Adjutant: Leif Andre Aarlie 
Tamburmajor: Christian Eeg Nielsen 
1. faneoffiser: Ole Eirik Steffensen 
2. faneoffiser: Svein Michael Olsen 
3. faneoffiser: Victor Andre Steen 
1-1: Berent Andreas Barth 
1-3: Kenneth Loftaas 
1-2: Kenneth Soltvedt 
1-4: Christian Ohnstad 
1. slager: Rolf Gunnar Wik 
2-1: Ole Petter Jacobsen 
2-3: Finn Greve Isdahl jr. 
2-2: Jørn Klinge 
2-4: Lars Fredrik Jørgensen 
2. slager: Helge Hansen

Rådet 1987

Chef: Lasse Urheim 
1. kompanisjef: Fredrik Hiis Bergh 
2. kompanisjef: Trond Albert Skjelbred 
Fanebærer: Fredrik Blaauw 
2. løytnant: Arve Espeland 
4. løytnant: Arild Breivik 
Adjutant: Frank Christian Clausen 
Tamburmajor: Christian Eeg Nielsen 
1. faneoffiser: Kjetil Huus 
2. faneoffiser: Karl Jakob Skarstein 
3. faneoffiser: Ole Eirik Steffensen 
1-1: Tom Løvik Thomassen 
1-3: Leif Andre Aarlie 
1-2: Victor Nitter Steen 
1-4: Thomas Nesmoen 
1. slager: Rolf Gunnar Wik 
2-1: Svein M. Olsen 
2-3: Victor Andre Steen 
2-2: Kenneth Loftaas 
2-4: Berent Andreas Barth 
2. slager: Helge Hansen

Rådet 1986

Chef: Ola Hiis Bergh jr. 
1. kompanisjef: Lasse Urheim 
2. kompanisjef: Fredrik Hiis Bergh 
Fanebærer: Tor Henning Knudsen 
2. løytnant: Trond Albert Skjelbred 
4. løytnant: Tormod Bøe 
Adjutant: Arve Espeland 
Tamburmajor: Kurt Wik 
1. faneoffiser: Kjetil Huus 
2. faneoffiser: Fredrik Blaauw 
3. faneoffiser: Frank Christian Clausen 
1-1: Arild Breivik 
1-3: Karl Jakob Skarstein
1-2: Hans Marius Solevåg
1-4: Erik Thomas Solhaug 
1. slager: Christian Eeg Nielsen
2-1: Ole Eirik Steffensen 
2-3: Tom Løvik Thomassen 
2-2: Ketil Kvernrød 
2-4: Leif Andre Aarlie 
2. slager: Tor Chr. Nitter Steen

Rådet 1985

Chef: Rolf Espeland 
1. kompanisjef: Ola Hiis Bergh jr. 
2. kompanisjef: Lasse Urheim 
Fanebærer: Keilon Hiis Bergh jr. 
2. løytnant: Harald Moe 
4.løytnant: Eivind Bøe 
Adjutant: Fredrik Hiis Bergh 
Tamburmajor: Roald Kvalvaag 
1. faneoffiser: Arve Espeland 
2. faneoffiser: Asle Sjøsæther 
3. faneoffiser: Glenn Uthaug 
1-1: Kjetil Huus 
1-3: Trond Albert Skjelbred 
1-2: Fredrik Blaauw 
1-4: Martin Graff Nielsen 
1. slager: Kurt Wik 
2-1: Tormod Bøe 
2-3: Frank Christian Clausen 
2-2: Arild Breivik 
2-4: Erik Solhaug 
2. slager: Christian Eeg Nielsen

Rådet 1984

Chef: Dogan Suyolcubasi 
1. kompanisjef: Rolf Espeland 
2. kompanisjef: Ola Hiis Bergh jr. 
Fanebærer: Keilon Hiis Bergh jr. 
2. løytnant: Lasse Urheim 
4. løytnant: Harald Moe 
Adjutant: Fredrik Hiis Bergh 
Tamburmajor: Tor Henning Knudsen 
1. faneoffiser: Lars Erik Hamre 
2. faneoffiser: Eivind Bøe 
3. faneoffiser: Geir Huus 
1-1: Arve Espeland 
1-3: Asle Sjøsæther 
1-2: Glenn Uthaug 
1-4: Kjetil Huus 
1. slager: Roald Kvalvaag 
2-1: Fredrik Blaauw 
2-3: Martin Graff Nielsen 
2-2: Trond Albert Skjelbred 
2-4: Per Christian Hauge 
2. slager: Ole Petter Hasselgren

Rådet 1983

Chef: Jan Erik Myklebust 
1. kompanisjef: Dogan Suyolcubasi 
2. kompanisjef: Sturle Ingebrigtsen 
Fanebærer: Rolf Espeland 
2. løytnant: Jan Erik Vik 
4.løytnant: Roar Jakobsen 
Adjutant: Keilon Hiis Bergh jr. 
Tamburmajor: Ola Hiis Bergh jr. 
1. faneoffiser: Lasse Urheim 
2. faneoffiser: Lars Erik Hamre 
3. faneoffiser: Harald Moe 
1-1: Fredrik Hiis Bergh 
1-3: Eivind Bøe 
1-2: Geir Huus 
1-4: Arve Espeland 
1. slager: Tor Henning Knudsen 
2-1: Asle Sjøsæther 
2-3: Johnny Nitter Steen 
2-2: Glenn Uthaug 
2-4: Reidar Tverranger

Rådet 1982

Chef: Arvid Hiis Bergh jr. 
1. kompanisjef: Jan Erik Myklebust 
2. kompanisjef: Thore Mjeldheim 
Fanebærer: Sturle Ingebrigtsen 
2. løytnant: Rolf Espeland 
4. løytnant: Dogan Suyolcubasi 
Adjutant: Jan Erik Vik 
Tamburmajor: Geir Paul Jacobsen 
1. faneoffiser: Roar Jakobsen 
2.faneoffiser: Keilon Hiis Bergh jr. 
3.faneoffiser: Eirik Liland 
1-1: Rolf Mikkelsen 
1-3: Lasse Urheim 
1-2: Knut Chr. Foldrup 
1-4: Lars Erik Hamre 
1. slager: Ola Hiis Bergh jr. 
2-1: Harald Moe 
2-3: Fredrik Hiis Bergh 
2-2: Eivind Bøe 
2-4: Geir Huus

Rådet 1981

Chef: Rolf Apelthun 
1. kompanisjef: Arvid Hiis Bergh jr. 
2. kompanisjef: Jan Erik Myklebust 
Fanebærer: Bjørn Methlie 
2. løytnant: Erik Alf Bøe 
4. løytnant: Lasse Hiis Bergh 
Adjutant: Trygve Serck-Hansen 
Tamburmajor: Pål Askeland 
1. faneoffiser: Thore Mjeldheim 
2. faneoffiser: Dogan Suyolcubasi 
3. faneoffiser: Rolf Espeland 
1-1: Lars Larsen 
1-3: Jan Erik Vik 
1-2: Christian Stensaker 
1-4: Roar Jakobsen 
1. slager: Geir Paul Jacobsen 
2-1: Keilon Hiis Bergh jr. 
2-3: Eirik Liland 
2-2: Rolf Mikkelsen 
2-4: Trond Jørgen Gaupholm