Stifterne av Dræggens Buekorps

I historiebøkene finner vi 3 navngitte personer som har æren for å stifte og etablere et Dræggens Buekorps. Dræggens regnes som det eldste korpset som sikkert kan datere sin stiftelsesdag. De kan datere stiftelsesdagen til 1856 fordi det finnes arkivmateriale. Stifterne var tre gutter på 11–12, Christian Joachim Mohn, Klaus Hanssen og August Gran. «Buekorps...Den va'kje dum!»

Christian Joachim Mohn

Var den siste hanseatiske forvalteren av Enhjørningsgården. Mohn kjøpte gården i 1764. Under den annen verdenskrig innredet den norske motstandsgruppen Theta en radiosender i et hemmelig loftsrom i Enhjørningsgården. Ved et uhell ble Theta avslørt i 1942. «Vi spør de andre guttene nede i Slottsgaten og Sandbrogaten og helt opp te Kroken om de ve vere med. Men de som bor innover i Øvregaten får'kje.»

Klaus Hanssen

Født 23. mai 1844 i Bergen, død 1914. Var en norsk lege og politiker. Han tok medisinstudier og ble cand. med. i 1872 og virket som lege resten av livet. Han var overlege ved Kommunale hospital på Engen fra 1884 og var delaktig i oppstarten av Landsforeningen mot Tuberculose i 1910. Sammen med Joachim Georg Wiesener dannet han Nygaards Parkselskab i 1880. Nedre del av Nygårdsparken ble åpnet i 1883, hele i 1885. Han var formann i Den norske legeforening i periodene 1890–1891, 1896–1897 og 1906–1909. Han møtte på Stortinget 1889-1891 for Venstre, og deretter 1905-1906 Samlingspartiet (som vara for Lehmkuhl). Han var medlem av bystyret i Bergen i flere perioder og var ordfører i Bergen i 1894.

August Gran

August Gran var Dræggens Buekorps første chef , 12 år gammel. Han ble avløst ganske snart av Klaus Hanssen, som var av samme alder. August Gran gikk senere inn i stillingen som kaptein – korpsets nestkommanderende.

”Herved viste August Gran en korpsånd så vakker, at han for alle tiders dræggegutter vil stå som et lysende og manende eksempel. En sådan oppførsel og forståelse, har bud videre til mange.”

August Gran, født 28. mars 1844, sekonløitnant i marinen 1865, premierløitnant 1876, kaptein 1876, død 5. mars 1895. Av utkommandoer til orlogs kan nevnes at han i 1891 var chef for korvetten ”Ellida” i Atlanterhavet og Middelhavet Fra 1889 til sin død i 1895 var han teknisk revisor og assistent i Forsvarsdepartemetets marineavdeling og dessuten Statens dampskibskonsulent. I denne siste egenskap har han innlagt sig stor fortjeneste av istandbringelsen av hutigruten på Nordland.

Han var innehaver av den tyrkiske Medjidieorden, 3dje klasse. Mest bekjent foruten som en av stifterne av Dræggens Buekorps, som utgiver av en lærebok i navigasjon. Han ligger begravet på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Professor H. H. Gran er en sønn av ham.