13. mai 1906

Femti år

rundet hen!

Hvilket vell av glade minner

- der i dag oss sammen binder-

nå skal leves om igjen.

Derfor samles gamle, unge

danner fylking stor i dag.

Sang skal runge

festlig under Dræggens flagg.

 

 

 

Dræggens lek

var vår lyst;

her den første seir vi vant oss -

her var det, som, som altid bandt oss -

ungdomsvarme i hvert bryst.

Her den første dåd ble øvet

mot og vilje nok der var.

Her blev prøvet

krefter, og det fremad bar

 

Fremad marsj!

Frem det bar -

frem vi vandret med vårt merke.

Enighet oss gjorde sterke.

"Enighet" vårt valgspråk var,

risset inn på skjold og fane,

det har tendt vår hug i brann

Det skal mane

oss til samling for vårt land.

 

Ta i dag

du vårt flagg

mot de løfter, som blir givet;

de skal binde oss for livet,

de skal vokse for hver dag.

Gjennom oss en vår-trang bølger

til at stå, hvor fedre stod,-

Aldri dølger

vi vårt ungdomsfriske mot.

 

Vai da flagg

vis din prakt!

Dine raske, kjekke gutter

vil deg verge, - Ring de slutter

kring deg og står fanevakt

med sitt mot - det ungdomsranke -

og sin trofasthet i pakt.

Der vil banke

mangt et hjerte varmt i tak.

 

Vårsols glød -

maidags glans -

dryss ditt gullregn på vår fane,

så den stedse oss vil mane

fremad - fremad uten stans.

selv om takene blir tunge,

byrden tar vi på vår rygg

dine unge

gutter står i rekken trygg.

 

Dræggegutt!

husk så når

engang fedrelandet kaller,

du for merket står og faller -

står så lenge hjertet slår.

Hva i Dræggen du fikk lære -

trofasthet til sak og flagg.

det skal bære

seiren hjem en alvorsdag.

Sigvard A. Friid (Mel.: Høye Nord. Frihets hjem)