Nygaardsmarchen

Hurra for Nygaards Bataljon!

Vai fritt vår stolte fane,

vårt merke vær på ærens bane

i disiplin og instruksjon.

I ungdoms glede hjerter luer

når flaggets gylne kraft vi skuer.

Det over unge friske sinn

skal vifte håpets forårsvind.

 

Vår bataljon i mange år

på nippet var seg selv at glemme;

men så en freidig samlerstemme

til lyd for saken atter slår,

og kaller Nygaardsgutter sammen

til våpenlek I gavn  og gammen.

Han samler skarene på nytt,

hurra for ham – for Johan Blytt!

 

Hurra, hurra for hver en gutt,

som hevder bataljonens ære,

som frisk og fri dens navn vil bære

i lek og alvor, støtt og trutt.

La år for år oss fremad stevne

og kjempe etter beste evne,

så at vort flagg med glansens vekt

i arv kan gå til neste slekt!

Didrik Grønvold – 1890 (Komp.: Julius Woldsdal)