Til vår fane, 1881

En helt står i vår fane

med buen i sin hånd

at ingen den skal rane

vi slås til siste mann

hil deg da, Tambarskjælver

vårt store ideal

For fienden ei vi skjelver

tross våres ringe tall.

 

Når kampropet oss kaller

til strid for fedreland

og lurens fanfar gjaller

vi møter alle mann

da skuer vi til fane

og helten som der står

og et begeistret  "hurra"

fra hundre struper går

Leif Wies og Sigurd Høst (Mel.: Se fredens engel svever)