Landtursang 1892

Vi nu i dag som altid før

en sang for korpset vil istemme;

Thi - fremfor alt vi ei bør glemme.

at vi må ære det, som æres bør. -

-Thi først da "Dræggens" korps blev stiftet,

og først da " Dræggens" fane vifte.

:/: Ja - "da først" andre korps kom frem,

men "Dræggens" la' dog grunnstenen. :/:

 

Vårt gamle Dræggekorps har stått

i mange, lange år og dage.

Og når vi tenker os tilbake,

så ser vi stedse fremad det har gått.

- Skjønt visstnok gjennom trengsler mange

var guttene dog ikke bange.

:/: Men håpet på bedre år,

som kunne lette korpsets kår. :/:

 

Og hva er korpset ble't til dag,

skjønt det er døpt i nød og fare?

-Jo, til en tapper krigerskare,

som kjekt vil værne for sit kjære flagg.

Thi husk: at "Dræggens" korps med heder

seg har ervervet to trofeer.

:/:Og selv når disse smuldrer hen,

så har vi æren dog igjen:/:

 

 

Men når vi nu i fylket lag

med raske tempo kjekt marsjerer.

Tenk da på våre offiserer,

og husk: at de forfekter korpsets sak.

Derfor for dem vi ville heve

med samlet røst et kraftigt "leve"

:/Og så vårt dræggekorps skal ha'

et nifold rungende "hurra". :/

Halfdan Hamre (Mel.: Vårt Norge manglet aldri mot)