Sang for fanen, 1862

Vår fane vi lykkønske vil

den må vi ei forglemme

med sang vi den vil hylle til,

den alle vil istemme.

Hurra! vår fane den er god,

for den vi gyde vil vårt blod.

Vår fane vi lykkønske vil,

den må vi ei forglemme.

 

At enigheten den gjør sterk

visst alle har fornemmet.

Hvor mangt et uhørt mesterverk

har enigheten fremmet!

Derfor den og ditt valgspråk har,

et språk, som inntil hjertet tar.

At enigheten den gjør sterk,

visst alle har fornemmet

 

Og derfor brødre, et hurra

for fanen vi istemme.

Hurra, hurra, hurra, hurra!

Vår fane vi ei glemme,

den føre oss til seier vil,

vår fane vi lykkønske vil

og derfor brødre, et hurra!

for fanen vi istemme!

Hjalmar Hammer, Burskytte (Mel.: For Norge, kjempes fødeland)